marți, 28 iunie 2016

Revista Argeș la jubileu

               
Luna aceasta, revista Argeș a sărbătorit 50 de ani de la primul număr. O viață de om. În zilele de 3 și 4 iunie, am sărbătorit cu invitați de seamă (vd. reportajul din mijlocul revistei) primiți cum se cuvine de redacția actuală și de autoritățile locale care o editează și o finanțează, reprezentate de primarul Tudor Pendiuc și de doamna Carmen Salub, directoarea Centrului Cultural Pitești. Asta, în prima zi, iar în 4 iunie, la Mănăstirea Curtea de Argeș, de Înalt Prea Sfințitul Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, care ne onorează cu demnitatea de senior-editor al gazetei. Directori de instituții de cultură din județ, foști redactori, colaboratori, foști premianți, cu toții au transmis mesaje la aniversară și au fost cadorisiți cu diplome de excelență pentru contribuția comună la destinul revistei care a pus, cum se zice, timp de o jumătate de veac Piteștiul pe harta culturală a țării.
Ea s-a reinventat de câteva ori în acest timp, au fost mai mici sau mai mari rupturi în mersul ei, existând totuşi şi o continuitate, că o nouă conducere nu făcea tabula rasa! Titulari de rubrici, personalităţi marcante ale momentului rămâneau de la o serie la alta, înscriindu-se din mers în noul proiect. Fiecare redactor-şef, fiecare echipă a venit cu program propriu, istoria de aproape 50 de ani a revistei a cunoscut mai multe mărci „Argeş”, în funcţie de personalitatea fiecărui şef de redacţie,  nici nu se putea altfel. Pentru că Mihail Diaconescu, Gheorghe Tomozei, Sergiu I. Nicolaescu, Nicolae Oprea, Jean Dumitraşcu nu au nici pe departe aceleaşi concepţii despre literatură în general, despre un program de publicaţie culturală, în special. Poate doar cultivarea unor mari valori ale perioadei respective: de la Tudor Arghezi, Augustin Z. N. Pop, Șerban Cioculescu în prima serie, la generaţia ’60  în frunte cu Nichita Stănescu, Florin Mugur, Cezar Baltag şi Fănuş Neagu sau Cezar Ivănescu în seria Tomozei, (v. și seria de plachete Literatorul) la lărgirea aceleiaşi generaţii şi apariţia promoţiei ’70, în longeviva serie Sergiu I. Nicolaescu, la numele „revoluţionare” din primele luni ale lui 1990 în seria Nicolae Oprea, la clasicii din a doua serie Mihail Diaconescu, până la clasicii în viaţă din toate generaţiile în timpul lui Jean Dumitraşcu şi până la încercarea de „unificare” a generaţiilor ’80 şi 2000, unificare fiind un mod de a spune, puntea aceasta arătând mai curând diferenţele decât asemănările dintre ele, în seria actuală. 
       O revistă culturală/literară găsesc că trebuie să fie de actualitate și cred că Argeș e de actualitate. Nu trebuie să te uiţi neapărat pe frontispiciu ca să ştii când a apărut un număr sau altul. Ea trebuie să dea seamă de viaţa literară, de apariţiile editoriale ale momentului, dimpreună cu eseurile şi studiile despre literatura română dintotdeauna şi dacă se poate – şi se poate! – despre actualitatea literaturii din diaspora şi a literaturii europene şi internaţionale. Pe urmă, redacţia fiind formată în special din optzecişti, sigur că predomină colaboratorii acestei generaţii, dar nu sectar, ci făcând legătura cu marii şaizecişti (vd. rubrica prodigioasă a dlui Gheorghe Grigurcu), pe de o parte, şi cu douămiiştii, pe de alta (vd. pagina Generaţia poetică 2000). Dar, proiectul „Argeş” se vrea şi un „proiect cu proiecte”. Multe cărţi, o mică bibliotecă s-a născut din rubricile din revistă. Cronicarul nostru „întârziat” Nicolae Oprea şi-a publicat la Tracus Arte un volum de critice din cronicile din revistă. Singura sinteză a filosofiei lui Mihai Şora, scrisă de Leonid Dragomir, a fost publicată iniţial în rubrica sa din revistă. Mircea Bârsilă are programat deja un volum despre poeţii generaţiei ’80, după rubrica din „Argeş”. Poetul, prozatorul, eseistul, universitarul  Ioan Lascu scrie de ani deja, în revista noastră, un volum despre vârfurile optzecismului. Eu însumi am scris în serial volumul de interviuri, apărut ulterior la Tracus Arte, Generaţia ’80 văzută din interior. Şi tot aşa, volumul de cronici Cititorul de roman. Clasicistul Petru Pistol a publicat un volum de studii clasice din rubrica sa din „Argeş”. Un volum de studii despre Mircea Eliade a apărut din rubrica lui Mircea Handoca, precum şi un volum de interviuri cu eliadişti din toată lumea al regretatului Gabriel Stănescu. Ştefan Ion Ghilimescu şi-a strâns în volumul Vederi şi atitudini critice eseurile din rubrica sa de aici. Mariana Șenilă-Vasiliu a publicat la Editura Academiei un volum de artă strângând textele din revistă, din mai multe serii. Mihai Barbu a publicat un volum de reportaj literar minunat din serialul din „Argeş”, fiind aproape gata un al doilea. Și multe altele... Proiect după proiect!
             Ne bucurăm să avem în fruntea revistei ca senior editor o personalitate ca Înalt Prea Sfințitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Avem colaborator permanent pe Leo Butnaru de la Chişinău, care traduce din avangarda rusă, şi tot din Basarabia culturală o publicăm pe tânăra eseistă Nina Corcinschi.
             Mai avem o atitudine explicită: nu publicăm texte apărute în altă parte și nu ne însuşim războaie care nu sunt ale noastre. Există autori, eseişti, publicişti care poartă campanii împotriva unor personalităţi, unor grupuri, unor instituţii culturale, prin toate gazetele literare şi nu numai, şi ne trimit şi nouă textele ori înainte, ori după ce le-au mai publicat. Dacă războaiele respective nu sunt şi ale noastre, nu ni le însuşim şi le refuzăm cu toată sfiala şi cu toată deferenţa.
             Dar, personalitatea revistei este dată şi de numele care au primit în decursul ultimului deceniu premiul anual al redacţiei noastre, de la Mihai Şora şi Mircea Handoca, până la Adrian Alui Gheorghe, Radu Aldulescu, Liviu Ioan Stoiciu, D. R. Popescu şi Ileana Mălăncioiu, de la Horia Bădescu, Magda Ursache şi Radu Cârneci până la Marian Drăghici şi George Vulturescu, de la Octavian Doclin, Nichita Danilov şi Al. Cistelecan până la Varujan Vosganian, de la Vasile Spiridon, Nicolae Coande și Ioan Lascu până la Gellu Dorian, Nicolae Prelipceanu și Gheorghe Grigurcu…Numai şi pentru faptul că cei de mai sus au acceptat să publice la noi şi să vină la Piteşti să ridice premiile şi un pahar cu noi ne face „aroganţi”.duminică, 5 iunie 2016

Note de lectură                                          „Cresc arborii din mine!“
        Citești o carte scrisă atât de frumos că începi să ai îndoieli în privința profunzimii ei; cum vezi o fată de-o frumusețe perfectă, dar imediat te întrebi dacă ea mai și gândești sau ce defecte ascunde.
                                                                   *
       Teohar Mihadaș, amintindu-și, într-un interviu, de Lucian Blaga, de prima zi de veșnicie a poetului: „...s-a strecurat în morgă o arătare neagră, gîrbovă, sprijinindu-se pe un fel de par, îmbrobodită toată, de nu i se zărea decît nasul, şi s-a aşezat pe banchetă. Eu, în continuare, la căpătîiul mortului, în picioare. Arătarea întreabă: „Ţi-e rudă?“ Eu răspund: „Nu“. „Prieten?“ reia dînsa. Eu dau din umeri. „Nu vrei să vii să stai lîngă mine?“ mă roagă... M-am dus. „Eu sunt Veturia Goga“, se recomandă arătarea. „Am vrut, continuă ea, să-l duc la Ciucea, să-l aşez lîngă Tăvi..., dar el a ţinut să fie înmormîntat lîngă părinţii lui, la Lancrăm... Ştii care i-au fost ultimile cuvinte pe care le-a rostit?“ „Nu“, îngaim eu. – „Cresc arborii din mine!“, grăieşte pentru ultima dată vedenia, şi se duce.
                                                                            *
        Literatura adevărată e aceea conjuncturală, despre prezent, dar prezentul acela să fie continuu. Ce plăcere pe cititor să constate că el trăiește comod în prezentul Iliadei.
                                                                       *
        Un leit-motiv din schița Vraf de bobine de Alexandru Monciu-Sudinski: „dimineața ca o piele de mort”.
                                                                       *
         Văzut de departe, textul ca o câmpie de ciulini pe-un ocean pe alocuri liniștit, pe alocuri – năvalnic.
                                                                        *
        Tolstoi, Lev Tolstoi: „...principalul e să nu dorești nimic pentru tine”. Ei, de ar fi posibil!
                                                                         *
         Din eu-l poetic, a făcut un tu poetic pe care-l urăște și scrie poezii viguroase de luptător de guerilă.
                                                                          *
          Pan M. Vizirescu, într-un interviu: „...e foarte ușor de scris literatură absurdă, faci divagații!”
                                                                           *
          Vidul textului în care cuvintele sunt atât de rarefiate că se ciocnesc unele de altele și se amestecă. Literele sunt atât de rarefiate în cuvinte că-și pierd locul lor în înțeles. Romancierul vetust tot încearcă să le pună la locul lor, litere în cuvinte, cuvinte în text.
                                                                              *
          Idilicul poet avangardist Stephan Roll: „Se trudește țara cu șoldurile agrare”.
                                                                                *
         Cu fiecare carte citită te înstrăinezi de tine, cu fiecare altă carte citită te regăsești.
                                                                                 *
          Stephan Roll: „dulăii flămânzi au lătrat după osul bun al lunii/ce utopie pentru acești socialiști”. Roll, fost comunist în ilegalitate, neurmărind osul puterii, fiind autorul dezabuzat al faimoasei butade: „Puțini am fost, mulți am rămas!”
                                                                                  *
         Spiritul poeziei nu are punct final, e un tren căruia i se termină șinele în mijlocul stepei.
                                                                                    *
         Cu ce-i deranja George Sand pe scriitorii francezi, că mai toți o zugrăveau în cuvinte dure. Până și bonomul Jules Renard o numea „vaca bretonă a literaturii franceze”, iar Flaubert: „o vacă plină de cerneală”. Dar, Baudelaire e cel mai rău: „Uitați-vă la George Sand. Este, mai cu seamă și mai mult decât orice, o vacă – și este posedată. Diavolul este cel care a convins-o să se încreadă în inima ei bună și în bunul ei simț, pentru ca ea să le convingă pe toate celelalte vite să se încreadă în sufletele lor bune și bunul lor simț. Nu mă pot gândi la această stupidă creatură fără un anumit freamăt de groază. Dacă aș întâlni-o, nu m-aș putea împiedica să îi arunci un agheasmatar în cap...”

         (fragmente apărute în revista Acolada, nr. 5/mai 2016).
    

marți, 31 mai 2016

Artă pentru artă

         Titlu prin ziare: „Teza de doctorat a lui Robert Megoiță: plagiat integral, de la prima până la ultima frază”. Ei, iată un om care nu umblă cu jumătăți de măsură, cu șovăieli, cu dubii, cu îndoieli, cu mermeleli. E adeptul lucrului bine făcut. Sper că nu s-a obosit să mai ia cu copy/paste toată lucrarea, ci a modificat doar coperta și pagina de gardă. Dacă faci o treabă, o faci temeinic. Să mai țină conferință de presă unde să se mai scuze, că doar 30 la sută nu-i aparține sau 50 la sută... Nu, domnule, asta e. Omul a cumpărat o teză de doctorat, precum Gigi Becali mai deunăzi un partid, și-a pus numele pe ea și se poate constata că omul e doctor. Și nici nu era în închisoare, să aibă scuza că vrea și el în libertate cât mai curând. Deloc! Primarul, din salariul lui de edil, și-a cumpărat un doctorat, ce atâta tevatură! E un fel de artă pentru artă. Pe lângă conturile grase din Panama, Baleare, Monte Carlo, omul vrea să lase copiilor și nepoților un nume adunat pe-o teză de doctorat. Că n-o fi foc!

miercuri, 11 mai 2016

Rinocerii

        Luna viitoare, vrem să sărbătorim 50 de ani de viață ai revistei Argeș. Cu toți foștii redactori din seriile de-a lungul vremii, cu cei peste 50 de premianți, cu invitați de marcă... Cum se face. Cum fondurile nu sunt niciodată îndeajuns, am apelat și la Consiliul Județean Argeș să ne fie partener și să participe cu o mică finanțare, puțin mai puțin decât cheltuie șefii la aniversarea de să zicem 47 de ani ai unui șef de serviciu, 5-6000 de lei, acolo, cum știu că fac niște instituții similare prin țară. Ei bine, după niște plimbări pe drumuri la deal și la vale, cu hârtii, cu argumente etc, onor conducerea CJ mă anunță printr-o hârtie scrisă într-o impecabilă limbă de paltin că nu pot finanța evenimente culturale...
       Acum, n-ar fi un capăt de țară. Nu mai trebuie să aflu de la ei ce Cenușăreasă e cultura, dacă la nivel național bugetul Culturii începe an de an cu 0,... (zero virgulă ceva). Dar, din păcate se cam știe, cu dovezi negru pe alb, cum se cheltuiesc bani de la Consiliul Județean Argeș. Ei, cum? Păi, o serie de veleitari (niciun membru USR, deși există filială în oraș) au tot primit bani pentru „cărțile” lor de trei-patru ori mai mult per bucată decât am cerut noi pentru o revistă care împlinește 50 de ani. Apoi, sunt de notorietate stenogramele cu convorbirile erotice ale președintelui CJ pe facebook. Pe banii CJ, dl. președinte merge în Europa și în lume să reprezinte județul, se plictisește în hotel și agață fete pe facebook. Păi, de la nivelul ăsta de înțelegere a lumii și vieții, desigur, nu poate finanța evenimente culturale. (Cum vom avea timp, vom reîncălzi ciorba acestor stenograme, cu toată sila/mila). Apoi, același președinte a finanțat ani de zile, cu bani negri, un ziar pentru a ataca primarii incomozi din județ. Există în acest sens declarația facsimilată de ziare a șefului gazetei, aflat în arest pentru acuzația de șantaj. Acest președinte l-a mandatat pe un domn vicepreședinte ca responsabil peste cultura județului. Acest vice este un troglodit sadea. Vorbește dormind în deschiderea unor evenimente culturale chinuind limba română într-un mod barbar. Mi-e lene și silă să caut acum pe net niște discursuri de-ale sale pentru a exemplifica. Iar vicele a promovat în domeniul pe care-l păstorește niște dudui care n-au citit nimic, n-au auzit de Ceaikovski, nu știu cine este Victor Rebengiuc. Voi reveni cu exemple concrete...
      Dacă piteștenii aud dimineața prin Piața Milea din centru un tropăit, să se închidă în casă și în birouri. Trece turma de rinoceri de la Consiliul Județean. Rinocerii lui Ionesco sunt vii și merg la serviciu. Merg la serviciu pentru a face deservicii județului.

marți, 10 mai 2016

Senzorii antipenali de la Cotroceni

      Profesorul de fizică Klaus Iohannis a tăcut el un an și jumătate la Cotroceni, dar în acest timp, pas cu pas, a făcut o invenție de moare lumea. A descoperit filtrul cu senzori antipenali pe care l-a experimentat ieri, la recepția de Ziua Europei. L-a instalat la poartă și, cum se apropia un penal, ăsta țiuia mai rău decât ambulanțele de la Puls. Așa au rămas pe dinafară Liviu Dragnea, Victor Ponta și alți urmăriți penal. Acum, înțeleg că la președintele Iohannis nu avea cum să urle din motive de case achiziționate ilegal, pentru că shmekerul de profesor l-a montat dinăuntru. Dar, a dracului invenție, are încă defecte. Au trecut prin filtru ca gâsca prin apă penalul Traian Băsescu, penalul Ion Iliescu și încă vreo șapte-opt suspecți...
     Sau, invenția e atât de sofisticată că știe să aleagă între penalii unora și penalii altora, între penalii răi ai opoziției și penali buni de pus pe rană ai puterii. Iar, peste vreo patru ani, la Ziua Victoriei celorlalți, filtrul cu senzori își va schimba sensul și-i va fluiera pe ceilalți. Putere și tehnică!

luni, 9 mai 2016

Guvernul se schimbă la foc continuu, din mers

          Reiau o postare din 27 aprilie:

          În 19 aprilie, la prima demisie din guvernul tehnocrat/handicapat scriam, printre altele:
„La mijloc de mandat, nerealizările se marchează cu demisii. Săptămâna trecută a demisionat Ana Costea, ministrul Muncii, după prima epuizantă discuție de câteva ore cu liderii sindicali. Călătorie sprâncenată!
       Cine urmează săptămâna aceasta? Eu am două propuneri. Una ar fi Vlad Alexandrescu de la Cultură, cel de profesie nepot. Cel cu săptămâna și scandalul. Cel care vrea să-i învețe pe scriitori cum să facă revistele literare, care vrea taxă pe lectură, care întreține un scandal la Operă... Sau poate că mai poate aștepta o săptămână, un scandal în plus nu mai contează..”
     Îmi pare rău că am ajuns să mă autocitez, dar asta e. Alaltăieri, după demisia nouă a ministresei de la Fonduri Europene, iar l-am propus pe nepotul ăsta de profesie Vlad Alexandrescu, dar iar mă așteptam să mai dureze până-n săptămâna luminată. S-a demis mult mai repede. Eu îl credeam doar incompetent și arogant. Dar, e și prost.
      Poate că ar trebui să mă dau mare analist politic, că uite drăgăliță doamne, ce clarvăzător am fost eu. Nu mă dau deloc. Și prostul satului înțelegea că domnul ăsta de rahat e doar un nepot pârât și atât. N-avea cum rezista. Călătorie sprâncenată.
      Preconizam o demisie pe săptămână. Săptămâna asta guvernul tehnocrat/handicapat și-a depășit incompetența: a înregistrat două demisii.

       Astăzi i-a venit rândul și celui de la Sănătate, un tâmpițel căzut ca musca-n lapte la minister. Așadar, Achimaș-Cadariu e cel de-al patrulea demisionar în trei săptămâni. Iar eu pariasem pe unul pe săptămână. Ăștia mereu îmi strică ploile.
       Pentru săptămâna viitoare o propun încă o dată și pe cea de la Finanțe.

sâmbătă, 7 mai 2016

Ghid de afaceri pentru viitorul primar general al Capitalei

       Doamnelor și domnilor candidați la Primăria Capitalei. De fapt, Doamnă Primar sau Domnule Primar, primul lucru când ajungeți în scaunul cel mare e să știți cum nu se ia șpaga. Nu se ia ca la ghiolbani, cu plicul, în cimitir noaptea sau la prima oră în birou. Nu, nu, nu! De trei ori nu.
      Faci mici afaceri cu principalul câștigător al licitațiilor din Primărie. Puneți ochii pe un teren în Băneasa, îl împărțiți în două, el îl cumpără pe-al lui la prețul corect (300 000 de dolari, să zicem), tu, Primarele care ești, la prețul de 70 000 de dolari, tot așa, să zicem. Peste două luni îți vinzi terenul tău de 70 000 cu prețul corect de 300 000 cumnatei afaceristului. Câștigul din afacerea asta este de 230 000, cu care poți cumpăra un amărât de apartament fiicei tale.
P.S. Domnule Robert Turcescu, mă iertați, cursul acesta scurt de luat șpagă nu vi se adresează și dvs. Ar fi superfluu și de neconceput ca un om cu un venit de 200 de euro pe lună să-l învețe afaceri pe-un milionar în euro. Dvs. aveți profesor bun. Să vă trăiască la mulți ani! Cu executare.

vineri, 6 mai 2016

Viteză la șpăgi de Cartea Recordurilor

      Nu e adevărat că n-avem și noi, românii, mândria noastră. Suntem deja în Cartea Recordurilor la câteva secțiuni, în general trăsnite, ca orice popor de la care se trage dadaismul, literatura absurdului, Miorița și Meșterul Manole care-i și întrece.
      Trebuie neapărat să propunem pentru Guinness World Records și isprava unui doctor de medicina muncii de la Reșița: omul a încasat în două minute nu mai puțin de nouă (9) șpăgi. Lua banii, aproba dosarul de pensionare și tot așa, la foc automat. Nici casierele de la supermarket nu lucrează în ritmul ăsta. Eu cred că recordul trebuie omologat. Filmul există pe televiziuni și e oficial, făcut de procurori.
      Post scriptum: O rog pe doamna Elena Udrea să nu fie invidioasă. Dumneaei nu se încadrează la viteză, ci la sumă. Ea lua, tot după relatările procurorilor, o geantă cu 400-500 000 de euro o dată. Dar medicul de la Reșița a luat suma asta cu suta de lei, cu suta de euro, ban cu ban. Aici vorbim de viteză, ce dracu!

joi, 5 mai 2016

Un acordor de tobă                               
          Un poet cu plete gen Eminescu, mai curând gen Cărtărescu. Se scuză: „Mă iertați, port pletele astea pentru că trebuie să-mi fac o fotografie săptămâna viitoare. Pe urmă, mi le tai”. De vreo 35 de ani se scuză și de atunci le tot poartă cu fală pentru a-și face fotografii.
                                                                     *
         Își laudă mereu cartea, c-ar fi scrisă cu litere de aur, după cum își laudă vinul: „Ca sângele de porumbel e!” Deși el n-a văzut niciodată un porumbel tăiat.
                                                                       *
          Baudelaire: „Robespierre nu este vrednic de stimă decât pentru că a reușit câteva fraze frumoase”. Pe acest criteriu, falimentara noastră clasă politică ar fi una stimabilă, vezi bine.
                                                                        *
          Dan Arsenie, cel trăitor înconjurat de pădure în Andaluzia: „Mă pot vedea oricum. Mă pot vedea chiar mort, dar nu mă pot închipui necitind”.
                                                                         *
          Autorul care-ți oferă cartea cu tot cu indicațiile de lectură. „Este o carte foarte bună, să știi. E plicticoasă până pe la pagina 35, apoi n-o mai lași din mână. Trebuie citită ca o parabolă și trebuie descoperite printre rânduri pildele din Vechiul Testament. Spre final, e chiar genială. E recomandabil să observi și să semnalezi asta!...”
                                                                           *
         Citind poezia lui X, nu pot spune decât că e un acordor de tobă.
                                                                            *
         Până la o anumită vârstă, până la o anumită experiență, cititorul e un visător, un privitor înainte. Apoi, ca-n viață, în general, el devine nostalgic, privitor înapoi, chiar și când citește cărți noi-noi, scrise alaltăieri și apărute ieri sau azi.
                                                                               *
           Tristan Tzara: „Vântul plânge în hornuri cu toată deznădejdea unui orfelinat”. Asta nu-i nicidecum dadaism, poate expresionism.
                                                                                 *
           Veleitarii între ei, prin revistele lor. Parcă vezi un munte împădurit cu niște ciulini, mărăcini și fire de lobodă sau brusturi mult mai înalți decât brazii seculari.
                                                                                  *
            Ioan F. Pop își/ne pune o întrebare până la urmă legitimă: „Oare Dumnezeu în ce crede?”.
                                                                                    *
            Dacă s-ar preda cursuri de scris poezie, profesorul ar trebui să-i învețe – dacă așa ceva ar fi posibil - un singur lucru pe elevi: cum să fie originali.
                                                                                     *
             Cultură înaltă și adâncă la personajele lui Nenea Iancu: „Lache și Mache sunt tineri cu carte; ei știu de toate câte nimic, așa sunt adevărații enciclopediști. Lache este înalt la închipuire, Mache e adânc. Așa dânșii iau parte cu mult succes la toate discuțiile ce se ivesc la cafeneaua lui obișnuită: poezie, viitorul industriei, neajunsul sistemei constituționale, progresele electricității, microbi, Wagner, Darwin, Panama,  Jullie la Belle, spiritism, fachirism, l Exilee, ș.cl. ș.cl.”
                                                                                    *
             Dacă aș avea instrumentele de lucru adecvate, aș scrie o carte intitulată Etica estetică a lui Grigurcu.
                                                                                     *
            O deviză de viață oximoronică. Radu Cosașu: „Ia totul în tragic și nimic în serios!”.
                  (fragmente apărute în revista Acolada/aprilie 2016)

miercuri, 27 aprilie 2016

Sunt analist politic fără voie

         În 19 aprilie, la prima demisie din guvernul tehnocrat/handicapat scriam, printre altele:
„La mijloc de mandat, nerealizările se marchează cu demisii. Săptămâna trecută a demisionat Ana Costea, ministrul Muncii, după prima epuizantă discuție de câteva ore cu liderii sindicali. Călătorie sprâncenată!
       Cine urmează săptămâna aceasta? Eu am două propuneri. Una ar fi Vlad Alexandrescu de la Cultură, cel de profesie nepot. Cel cu săptămâna și scandalul. Cel care vrea să-i învețe pe scriitori cum să facă revistele literare, care vrea taxă pe lectură, care întreține un scandal la Operă... Sau poate că mai poate aștepta o săptămână, un scandal în plus nu mai contează..”
     Îmi pare rău că am ajuns să mă autocitez, dar asta e. Alaltăieri, după demisia nouă a ministresei de la Fonduri Europene, iar l-am propus pe nepotul ăsta de profesie Vlad Alexandrescu, dar iar mă așteptam să mai dureze până-n săptămâna luminată. S-a demis mult mai repede. Eu îl credeam doar incompetent și arogant. Dar, e și prost.
      Poate că ar trebui să mă dau mare analist politic, că uite drăgăliță doamne, ce clarvăzător am fost eu. Nu mă dau deloc. Și prostul satului înțelegea că domnul ăsta de rahat e doar un nepot pârât și atât. N-avea cum rezista. Călătorie sprâncenată.
      Preconizam o demisie pe săptămână. Săptămâna asta guvernul tehnocrat/handicapat și-a depășit incompetența: a înregistrat două demisii. Încă o dată, pentru Săptămâna luminată, o propun pe umflata aia de la Finanțe, nici nu am reținut cum se numește...

luni, 25 aprilie 2016

Refluxul guvernamental continuă

        Ziceam cu vreo săptămână în urmă că guvernul acesta de tehnocrați habdicapați și-a atins vârful incompetenței și acum începe coborâșul, refluxul, marcat desigur de demisii. A demisionat ministresa de la Muncă pentru că n-a reușit un dialog cu liderii sindicalii și colegii de cabinet. Mă întrebam cine urmează. Eu propuneam pe umflata aia de la Finanțe sau pe Vlad Alexandrescu de la Cultură. Ei bine, a demisionat cea de la Fonduri Europene, competentă, zice Dacian Cioloș, dar trebuie trecut la altă etapă; de incompetență, zic eu. Și totuși, arogantul de la Cultură când scrie și el un text, ceva, cu titlul Demisie? Tocmai i-a cerut-o și Ion Caramitru.
        Așadar, în Săptmâna Patimilor, Guvernul și-a înregistrat planul la demisii. Cine urmează în Săptămâna Luminată?

marți, 19 aprilie 2016

Fluxul și refluxul guvernării tehnocrate

       A trecut jumătate din mandatul guvernării tehnocrate handicapate. Într-o posibilă carte gri a guvernării, Dacian Cioloș ar putea raporta cu nedisimulată mândrie ce NU a făcut guvernul acesta. Se poate lua programul de guvernare prezentat în parlament și, la linioară, la fiecare punct din program se pune un NU în față și verbul la trecut și iaca guvernarea-i gata! NU a făcut aia, NU a făcut ailaltă... Acesta a fost fluxul.
      De-acum începe refluxul. Guvernul poate privi în urmă cu nostalgie și să consemneze ce s-ar fi putut face. Tot așa, la linioară, punct cu punct, pas cu pas, vorba tătucului lor cel tăcut de la Cotroceni. Purtătorul ăla de vorbe șchioape, Dan Suciu, ar putea ieși să ne spună ce ar fi putut face guvernul și nu a făcut. Înalții funcționari își vor sfârși la toamnă concediul fără plată, se vor întoarce la Bruxelles și vor raporta cu nedezmințită mândrie unională: Misiune îndeplinită! Nu s-a realizat nimic!
       La mijloc de mandat, nerealizările se marchează cu demisii. Săptămâna trecută a demisionat Ana Costea, ministrul Muncii, după prima epuizantă discuție de câteva ore cu liderii sindicali. Călătorie sprâncenată!
       Cine urmează săptămâna aceasta? Eu am două propuneri. Una ar fi Vlad Alexandrescu de la Cultură, cel de profesie nepot. Cel cu săptămâna și scandalul. Cel care vrea să-i învețe pe scriitori cum să facă revistele literare, care vrea taxă pe lectură, care întreține un scandal la Operă... Sau poate că mai poate aștepta o săptămână, un scandal în plus nu mai contează. În acest caz ar putea demisiona doamna aia bosumflată de la Finanțe care e supărată rău pe noi că nu lucrăm pe doi lei. Ca și cum 200-300 de euro lunar n-ar însemna tot atât.
      Asta e, suntem lămuriți. Guvernul tehnocrat a urcat până la zero, până la genunchiul broaștei. De-acum începe coborâșul. Cine și-a mai făcut vreo iluzie până acum, e momentul să se calmeze. Să punem răul înainte în materie de guvernare tehnocrată și nu vom fi dezamăgiți.

miercuri, 13 aprilie 2016

Profesia de nepot

        Cu tot riscul de a fi considerat nostalgic, eu cred că în vremea cealaltă nu era deloc rău că șefii se promovau pe bază de dosar de cadre. Dincolo de apartenența zeloasă la partidul comunist, omul trebuia să îndeplinească și alte criterii, de performanță, profesionale, morale etc. Sigur, câteodată era propulsat, printre altele, și de nepotism. Dar, nu era singurul criteriu, totuși.
       Ei bine, profesia de nepot e una înșelătoare, chiar perversă. Dintr-un bunic celebru, personalitate neîndoielnică în vreo privință pot apărea vlăstare pline de vicii. Genetica este mai de neînțeles decât ne închipuim. Vezi un suedez blond și de-o moralitate impecabilă, plus geniu în știință și cultură, pricopsit cu o odraslă cu pigment de indian, troglodit și imoral până-n măduvă.
       Am exagerat eu puțin, pentru înțelegerea fenomenului. Mă gândeam cum un ministru din ăsta tehnocrat, la instalarea în post, acorda un lung interviu în care se lăuda el ce bunic a avut. Ceea ce este perfect adevărat: profesor extraordinar, filosof al culturii, critic și istoric literar. Iar, nepotul? Nepotul clocește un proiect de lege prin care vrea să pună taxă pe citit la bibliotecă. Adică, profesorii, pedagogii, psihologii nu știu cum să atragă elevii și studenții spre lectură, abandonarea acesteia fiind un fenomen mondial, nu doar național, iar nepotul de profesie vrea să forțeze o ușă deschisă, să le taie pofta de studiu și celor puțini care mai calcă pragul bibliotecilor și să le ceară taxă pentru cărțile împrumutate.
      Perversitatea profesiei de nepot.

marți, 12 aprilie 2016

Brassica oleracea gemmifera

      Cele trei cuvinte de mai sus, traduse în românește, înseamnă varză de Bruxelles. Asta e politica românească în întregul ei, dar mai ales guvernarea asta cică tehnocrată. E o guvernare autocrată, birocrată și handicapată. E guvernarea proiectelor rămase pe hârtie după trei zile. Nu poate duce nimic la capăt. Niște tute îngrămădite sunt ministrese. Unii sunt de profesie nepoți și fac rahatul praf. Astăzi s-au chinuit să negocieze cu sindicatele o ordonanță pentru mărirea cât de cât a mizerabilelor salarii. Praf și pulbere! Un guvern de mâțâiți. Parcă-i vezi cum le curg mucii ca la niște țigănei în pragul primăverii și scâncind: „Nu putem, nu putem, nu putem!” Păi, bă, dacă nu puteți, mergeți la mămicile voastre de la Berlin și Bruxelles. Vă pun ele pempărși, apoi vă pun la treabă. Căcăcioșilor!

luni, 11 aprilie 2016

O idee „constructivă” pentru alegerile de anul acesta

      Mărturisesc că în 2012 am participat la lovitura de stat. Am mers la vot la referendum. A fost pentru ultima dată în viața mea când am mers la vot. UE, ca să nu pățească  rușinea și să nu se creeeze un precedent, a zis că voturile noastre nu sunt bune, sunt alterate rău. Curtea Constituțională a executat erata prin care a declarat referendumul neconstituțional fiindcă n-au mers la vot 50% plus unu din alegători. Adică, l-au votat cinci milioane de oameni pe marinarul veneric (e din Bogza sintagma) și votul a fost valabil, dar șapte milioane și jumătate de voturi n-au  fost suficiente pentru a-l trimite acasă. Propun deci ca toate alegerile de acum încolo să nu fie validate dacă nu vin la vot 50% plus unul din votanți. Așa scăpăm de clasa politică și de primari. Pentru că 50% nu vor veni niciodată, niciodată, niciodată. De ce? Simplu, pentru că patru milioane sunt în Occident la muncă. Plus basarabenii care încarcă listele de alegători, ei fiind tot în Franța, Italia, Germania și Spania. Tocmai am aflat că în apartamentul șefului de post din Răducăneni - Iași „locuiesc” nu mai puțin de 3400 de basarabeni. Sunt curios câți vor merge la vot în iunie și în noiembrie. De aceea zic, propun să fie validate alegerile doar cu 50% din alegători, ca referendumul din 2012.

vineri, 8 aprilie 2016

Paris, „singurul loc unde e plăcut să fii deznădăjduit”

    Am scris cu mai mulți ani în urmă un eseu despre Cioran. Astăzi, la 105 ani de la naștere, reiau aici începutul:
      Moto: „Viaţa – acest pompierism al materiei”.Cioran
      Cultura occidentală, în general, cea franceză în speţă, era „coaptă” în preajma celei de-a doua conflagraţii mondiale să primească... trei crai de la Răsărit care s-o scoată din moleşeală, s-o scuture de praf, s-o revoluţioneze. Au făcut-o fiecare în felul său: Mircea Eliade prin enciclopedismul său, dezvăluind rădăcinile adânci ale religiei; Eugen Ionescu, prin teatrul absurdului, jocul grav cu care a intrat în rândul nemuritorilor din Academie; iar Cioran, cel de la „Coasta Boacii”, prin scepticismul său cinic, prin disperarea bine temperată, bine jucată, alintată, metafizică, prin deznădejde, prin fragmentarismul lui fecund. Ce-a găsit Cioran la Paris? Un Occident bolnav: „Artă, iubire, religie, război – ştim prea multe despre toate ca să mai credem în ele. Atâtea veacuri s-au ros făcând-o... Epoca finitului (s. E.M.C.) deplin s-a dus. Materia poemelor? Istovită şi ea. – Să iubeşti? Până şi mitocanii resping „sentimentul”. – Mila? Duceţi-vă prin catedrale: numai nătângii mai vin de se roagă. Cine mai vrea să lupte? Figura eroului e perimată: numai măcelul impersonal mai are trecere. Suntem marionete clarvăzătoare, bune numai să facem nazuri în faţa iremediabilului. Occidentul? O posibilitate (s. E.M.C.) fără viitor...” Parisul, „locul cel mai îndepărtat de Paradis, rămâne totuşi singurul loc unde e plăcut să fii deznădăjduit”. Aşadar, Cioran a sosit la timp acolo ca un terapeut, pentru că, zice el, „o mie de ani de războaie au întărit Occidentul; o sută de ani de «psihologie» l-au adus la marginea prăpastiei”. A regenerat spiritul occidental cu războiul resemnării neamului său din Mioriţa. Iar metoda lui terapeutică este aceea de a pune răul înainte, de a-l exacerba, de a-i face apologia, de a releva durerile lumii în speranţa descoperirii altora mai groaznice, lucru care va ajuta spiritele puternice să se evidenţieze, după ce şi-au făcut „educaţia de victime” după ce s-au îndoit de... propriile îndoieli: „sunt îndoieli cu adevărat?”

joi, 7 aprilie 2016

O cronică nouă la Sâmbătă, duminică și alte singurătăți

Petru Pistol
Inconsistenţa unui zeu


(Văzând cum Sisif îi salvează pe muritori încălcând noima morţii şi ameninţând cu depopularea Infernului, Thánatos revendică şi obţine pedepsirea acestuia. Dar nu un bolovan de rând înalţă Sisif şi nu pe un povârniş de restrişte. „Este ora la care soarele de vară târzie apare ca bolovanul incandescent al lui Sisif învingător deasupra muntelui maiestos”, p.416.)
Dumitru Augustin Doman adună, într-o toamnă timpurie, recolta, Opera omnia, de Proză scurtă contemporană, sub titlul: Sâmbătă, duminică şi alte singurătăţi, Tipo Moldova, Iaşi, 2015.
Volumul – un lung poem despre moarte. Nu prohod, ci liturghie (lucrare publică, în ascendenţă semnificantă) a morţii. Alegorie a dragostei de viaţă. Joc de cuvinte, descântec apotropaic. Filtru al iubirii. Teoreză despre moarte ispitind entuziasmul vital. Adevăruri grave, blând relativizate. Norii lui Petru Creţia într-o hârjoană sumbru – luminoasă. Denunţ al adevărului disipat în „vorbe în vânt”.
Vorbind astfel ne dăm seama câtă îndreptăţire conţine afirmaţia: o operă impune stilul propriei prezentări. Orice prezentare se ipostaziază în metatext. Neavând „un chip propriu”, precum oglinda lui Gheorghe Grigurcu faţă cu eternitatea (p.152), ea ar deveni, în logică platoniciană, copie de grad unu. Altfel spus, şi nu oricum, ci cu distincţie: „Experienţa de decodificare devine deschisă, procesuală şi prima noastră reacţie este să considerăm că tot ceea ce orientăm asupra mesajului se află, de fapt, conţinut în el” (Umberto Eco, Structura absentă, apud Ion Predescu, Stil, scriitură, sentiment livresc, Scrisul românesc, Craiova, 2014, p.32).
Volumul se deschide în eşantioane, decupări din canavaua vieţii, care ne arată ce este / nu este viaţa. E.g.: un tânăr merge la film şi se aşază cu dezinvoltură, într-o sală cvasi goală, lângă o tânără, de parcă şi-ar turna din cornet seminţe în pumn, decorticându-le într-o degajare de stratosferă. Dar Varvara, deşi pare a-i cânta în strună, îl contrazice. Varvara are culoarea vieţii care, ca s-o înţelegi, trebuie citită de-a îndărătelea. O farfara!
Un altul, om în toată firea, e convins că viaţa e zidită şi nu poate fi urnită din tabieturile şi stilu-i propriu. Zidită pe vecie, indestructibilă în miresmele care o satisfac. Apare însă, ca o părere încăpăţânată, halena morţii, variantă neluată în calcul până atunci a vieţii.
Augustin Doman se joacă cu personajele sale, este tatăl lor,  pater familias, le dă bacalaureatul pe gratis, dar le ia liniştea domestică, le predă, nu arareori drastic, ius vitae necisque. Le zideşte din pământ pieritor, tălpile lor din cărămizi greoaie le asigură aderenţa telurică. Sunt printre noi, nu au sosii, nu dedublări onirice. Greşeala nu le e străină, cu prisosinţă greşeala specifică tinereţii, „că de asta e tinereţea, să fie plină de greşeli, să ai de ce trage mai târziu” (p.19).
Nuvela Sfârşitul epocii cartofilor are prea mult gustul vieţii (sapit vitae, Iuvenal) pentru a nu provoca recunoaşterea. Dacă lucrurile se vor schimba, ea va câştiga în ficţiune, iar truculenţa dialogului, ca tehnică narativă, se va roda, păstrându-şi însă vioiciunea gentilică.
Invazia şobolanilor. Semn rău. Presagiu: molimă ori cutremur. Îşi intrau în rol. Era partitura lor în avanscenă, preludiul căderii dictatorului: „Muşcau din cartof, apoi se jucau cu el prin curte în faţa asistenţei … Sfidând totul din jur” (p.132). Ş-apoi muştele – bocitoarele, într-un mediu fetid. Se-mbăloşaseră cartofii. Şi oamenii. Şi vremurile. Ca să nu te-atingă răul, să nu te molipsească, trebuia să fii nebun.
Circulă pe internet imaginea unui orb care-şi „luminează” calea cu o lanternă aprinsă. Fasciculul de lumină este, bineînţeles, negru ca lumina ochilor lui. Moartea nu poate fi înţeleasă atâta timp cât nu e cunoscută din interior (etimologic: intus legere > înţelegere, „citire din interior”). Omului nu-i este dat să cunoască decât surogatele contingente ale morţii, reflexele ei meteorice, precum se dezvăluie măruntaiele pământului prin fenomenul fizic care i-a permis lui Schliemann descoperirea Troiei. Apropo de cetatea cu destin funest (bun suport evocativ al morţii): regele Filip al V-lea (p.150) din Regii blestemaţi are un prototip troian (logica modelului); Ulise (cel din Odiseea), coborând în Infern, se întreţine cu Ahile care-i mărturiseşte: decât Ahile în Regatul Umbrelor, mai bine cel mai mărunt dintre muritori pe ţărmul luminii.
Un inspirat exemplu de sorit ne oferă p.151-152. O răstălmăcire a panseului epicurian: fiinţa nu are atingere cu moartea, cât timp exist eu, moartea nu există, când există moartea, nu mai exist eu.
Prozele scurte „ilustrative” pentru meseria de a muri se prelungesc într-un răgaz de gândire care încalcă regulile genului. Fragmente precum Moartea unui pinguin, scurtisime, într-un limbaj şi o sintaxă simplisime, convertesc citirea semnului de carte din locul în care a sfârşit lectura în locul de unde ea începe cu adevărat.
Alteori, citirea are savoarea vinului „roşu–negru puţin acrişor”. Tradiţionalul sistem binar vinul şi femeia suferă o destructurare, cel de al doilea termen fiind subminat de „citate, pasaje, versuri, pilde din Proust, Poe, Camus”, ca o revanşă a livrescului, în credinţa că „nimic nu există dacă nu-l găseşti într-o carte” (p.160). Cartea bate viaţa, adevărata viaţă e în cărţi. Viaţa este o reproducere a ceea ce transcende: cartea. Autorul este demiurgul, arhitectul vieţii adevărate, în timp ce insul o multiplică în copii efemere. Trăim viaţa cărţilor, biblioteca fiind crama vinurilor noastre roşu–negre puţin acrişoare.
Acordul se rupe însă uneori sub presiunea unei vieţi lipsite de orizont, căutându-şi, într-un sfârşit, punctele cardinale (Solstiţiul de iarnă), într-o atmosferă în care doar câinele se mai bucură, de parcă el l-ar citi pe Sabato, în timp ce toţi ceilalţi sunt prinşi cu umplutul caltaboşilor.
Augustin Doman citeşte cu creionul în mână: bis legit qui scribit, ziceau romanii, semn al conştiinţei morţii, scandează Augustin Doman. E normal să asistăm la „ancheta” autorului printre cugetările notorii în căutare de consens. E normal ca timbrul sentenţios să-l viziteze şi pe autor. Iată trei stări, trei climate ale umanului, patologicul, metafizicul, esteticul, în expresie gnomică: „A te pierde în tine însuţi şi a uita de tine e o boală. A reveni din când în când şi a-ţi trece în revistă aceste călătorii e meditaţie. A reuşi să descrii câte ceva – într-un fel sau altul – din ce-ţi treci în revistă, e artă” (p.179).
Postulatul democratic îl evocă gândirea stoică comună şi limba greacă; împăratul roman şi sclavul roman au scris în greceşte: „ideea, un teritoriu cât se poate de democratic: aici se pot întâlni în condiţii de perfectă egalitate de pildă un sclav precum Epictet cu un împărat ca Marc Aureliu”(p.187-188).
Expresia metaforică vascularizând stenic tărâmul gândului: „În viaţă am pierdut tren după tren. Legate unul după altul, trenurile pe care le-am pierdut ar deveni un monstru pe două şine care ar strânge Pământul de jur împrejur ca un uriaş şarpe metalic; l-ar strânge, l-ar strangula până i-ar risipi în cosmos oceanele şi munţii şi pădurile” (p.183).
Prozatorul, autorul de texte creative, împrumută din sobrietatea criticului dedicat discursului ordonat, străin histrionismului conceptual.
Cititorul chestionează retorica redistilării textului (precum a licorii cu miros de pământ). Ca o poveste dedusă dintr-alta. Scriitură în palimpsest.
La inventarul operei lui Augustin Doman răspund câţiva morţi, câţiva pierduţi, neidentificaţii sorţii, uitaţii destinului. Noi înşine. Este un adevăr. Un adevăr din care reţinem un Socrate desculţ pe magistrala cu sens unic.
Puţin supărat rămâne Urmuz: atâta tevatură ca să prindă şi el, acolo, în oraşul lui, un coltuc de stradă unde să-ţi depună icrele neuitării.
N-are a se plânge moartea că autorul nu-i acordă consideraţia cuvenită. El inventariază chipuri ale morţii în expresia lor naturală, sedimentară a firescului, de la abordarea fonematică („Smrt, aşa se numeşte moartea în limba macedoneană … Smrt, un cuvânt închis într-un sicriu de patru scânduri / consoane mai moi sau mai dure”, p.503), la moartea – omagiu („Omagiu oamenilor nebărbieriţi de pe strada Vlad Ţepeş care mor neştiuţi de nimeni, în zori, fără să deranjeze pe cineva”, p.505).
Oricât de tristă, de urâtă, un dram de demnitate tot se regăseşte în moarte. Măcar atât cât să pervertească fiinţa umană, ca să nu rămână pe lume nimic nepervertit. Probabil că din decenţă, din pudoare faţă de moartea noastră cea de toate zilele, autorul a făcut să uite degradarea sufletului mai gravă decât moartea însăşi. „Îmi este plăcută miasma cadavrului duşmanului meu”, spune Vespasian. Tot el, „Banii n-au miros”. Două trepte ale concepţiei vespasiene de viaţă, pe care poporul le-a taxat, vespasiană însemnând closet, privată. Aici l-a dus pe Vespasian intimitatea cu scatologicul, la acest titlu de „admiraţie” conferit împăratului benemerenti. (N.B. Din arhiva „imperial” resentimentară a cititorului.)
Deşi indenegabilă, cea mai reală dintre realia, persistă un gen de nedreptate ce i se face morţii, genul literar: „Dacă aş trăi în tărâmul tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte, aş scrie doar cărţi despre moartea noastră cea de toate zilele. Unde m-ar încadra criticii şi istoricii literari? Probabil că la autori SF” (p.531).
Cărţile gen Arta de a muri, operaţie a morţii pe cord deschis, vivisecţie, se situează în avangarda vieţii. Dacă Ovidiu în loc de Ars amandi ar fi scris o Ars moriendi, ar fi murit în Roma lui dragă. Recitesc Moartea noastră cea de toate zilele după câţiva ani. Îi descopăr şi alte virtuţi (v. Banchet funambulesc, în Critice şi ipocritice, Tiparg, 2011). Cum presimt ispita seducţiei, o împing discret spre un raft hic sunt leones! Empatic fiind, nu risc o a treia lectură. Căci autorul nu va plânge, pentru că – ne spune el însuşi (p.570) – ştie că moartea există. El ştie, iar eu pun în practică ştiinţa lui. Bună afacere!
Moartea noastră cea de toate zilele, un text frumos curgător (şi urâtul morţii îşi are esteticul lui), cu fulguraţii ale cugetului, nu butaforic, cu simţul adevăratei cacofonii: „via viaţă (ce cacofonie!)”, p.599.
 (cronică apărută în revista „Conta” ian.-martie 2016)